Alberti, R. E. og Emmons, M. L. (1991). Sjálfsagður réttur þinn: Bókin um sjálfsstyrkingu. (Álfheiður Kjartansdóttir þýddi). Reykjavík: Iðunn. (Upphaflega gefin út 1970).

American Psychiatric Association (APA) (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4. útgáfa). Washington, DC: Höfundur.

Anna Valdimarsdóttir (1999). Leggðu rækt við sjálfan þig. Reykjavík: Forlagið.

Árelía Eydís Guðmundsdóttir (2005). Móti hækkandi sól: Lærðu að virkja kraft vonar og heppni í lífi þínu. Reykjavík: Salka.

Beck, A. T. (1988). Love is never enough: how couples can overcome misunderstandings, resolve conflicts, and solve relationship problems through cognitive therapy. New York: Harper & Row.

Beck, A. T. og Greenberg, A. B. (2000). Að fást við geðlægð á hugrænan máta. (Eiríkur Örn Arnarson og Ingi Viðar Árnason þýddu). Geðvernd, 29, 45-49.

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F. og Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York: Guilford Press.

Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: basics and beyond. New York: Guilford Press.

Beck, J. S. (2005). Cognitive therapy for challenging problems: what to do when the basics don‘t work. New York: Guilford Press.

Bennett-Levy, J., Butler, G., Fennell, M., Hackman, A., Mueller, M. og Westbrook, D. (2004) (Ritstjórar). Oxford guide to behavioural experiments in cognitive therapy. Oxford: Oxford University Press.

Bennett-Levy, J., Richards, D., Farrand, P., Christensen, H., Griffiths, K., Kavanagh, D., Klein, B., Lau, M. A., Proudfoot, J., Ritterband, L., Williams, C. og White, J. (Ritstjórar). (2010). The Oxford guide to low intensity CBT interventions. Oxford: Oxford University Press.

Berglind Stefánsdóttir (2013). Development of cognitive behavioral therapy based guided self-help for depression and anxiety at the rehab center Reykjalundur. Review and a pilot study. Óbirt Cand.psych. ritgerð, Árósar háskóli, Sálfræðideild, Árósum.

Bieling, P. J. og Antony, M. M. (2003). Ending the depression cycle. Oakland: New Harbinger Publication.

Burns, D. D. (1999). The feeling good handbook. New York: Plume.

Butler A. C., Chapman J. E., Forman E. M. og Beck A. T. (2006). The empirical status of cognitivebehavioral therapy: a review of meta-analyses. Clinical Psychology Review, 26 (1), 17-31.

Butler, A., Fennell, M. og Hackmann, A. (2008). Cognitive-behavioral therapy for anxiety disorders: mastering clinical challenges. New York: Guilford Press.

Carnegie, D. (2008). Lífsgleði njóttu: Sigrastu á áhyggjum áður en þær sigra þig. (Þóra Sigríður Ingólfsdóttir þýddi). Reykjavík: JPV. (Upphaflega gefin út 1984).

Dunn, A. L.,  Trivedi, M. H., Kampert, J. B., Clark, C. G. og Chambliss, H. O. (2005). Exercise treatment for depression, efficacy and dose response. American Journal of Preventive Medicine, 28 (1), 1-8.

Fennell, M. (1989). Depression. Í K. Hawton, P. Salkovskis, J. Kirk og D. Clark (Ritstjórar), Cognitive behaviour therapy for psychiatric problems: a practitioners guide (bls. 169-234). Oxford: Oxford University Press.

Fennell, M. (1999). Overcoming low self esteem: a self-help guide using cognitive-behavioural techniques. London: Constable Robinson.

Fennell, M. og Butler, G. (2005). Að takast á við kvíða. (Gunnhildur L. Marteinsdóttir, Inga Hrefna Jónsdóttir og Oddi Erlingsson þýddu). Reykjavík: Félag um hugræna atferlismeðferð. (Upphaflega gefin út 1985).

Gilbert, P. (2005). Compassion: conceptualisations, research and use in psychotherapy. Hove: Brunner-Routledge.

Greenberger, D. og Padesky, C. A. (1995). Mind over mood. Change how you feel by changing the way you think. New York: Guilford Press.

Gunnar Hrafn Birgisson (1998). Stattu með þér. Seltjarnarnes: Upptök ehf.

Hafrún Kristjánsdóttir, Jón Friðrik Sigurðsson, Agnes Agnarsdóttir og Engilbert Sigurðsson (2008). Munur á meðferðarárangri einstaklinga með þunglyndi og kvíðatengt þunglyndi. Sálfræðiritið, 13, 187-197.

Hagen, R. og Gråwe, R.W. (2006). På vei til et bedre liv: Mestring av depresjon. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.

Hauksson, P., Ingibergsdottir, S., Gunnarsdottir, T., og Jonsdottir, I. H. (2017). Effectiveness of cognitive behaviour therapy for treatment-resistant depression with psychiatric comorbidity: Comparison of individual versus group CBT in an interdisciplinary rehabilitation setting. Nordic Journal of Psychiatry, 71(6), 465–472. https://doi.org/10.1080/08039488.2017.1331263

Harpa Sigfúsdóttir, Hildur Þráinsdóttir og Inga Hrefna Jónsdóttir (2002). Markmiðssetning, (1. útgáfa). Mosfellsbær: Reykjalundur - Atvinnuleg endurhæfing.

Inga Hrefna Jónsdóttir, Sylvía Ingibergsdóttir og Pétur Hauksson (2009). Hugræn atferlismeðferð við langvinnu þunglyndi: Samanburður á einstaklings- og hópmeðferð í endurhæfingu á geðsviði Reykjalundar. Sálfræðiritið, 14, (Fylgirit 1), 57-61.

Ívar Snorrason og Haukur Ingi Guðnason (2008). Um hugræna atferlismeðferð og athafnasemismeðferð við þunglyndi. Sálfræðiritið, 13, 199-211.

Johnson, S. (2001). Hver tók ostinn minn? (Hallur Hallsson þýddi). Reykjavík: Bókaútgáfan Vöxtur – ÍL. (Upphaflega gefin út 1998).

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson (2005). Með lífið að láni - njóttu þess! Reykjavík: Hagkaup.

Jóhann Ingi Gunnarsson, Sæmundur Hafsteinsson og Marteinn Steinar Jónsson (2008). Þú getur.... Reykjavík: Hagkaup.

Landlæknisembættið (2009). Þjóð gegn þunglyndi. Sótt 9. desember, 2009 á: www.landlaeknir.is/Thjodgegnthunglyndi

National Institute for Health and Clinical Excellence (2007), Depression: management of depression in primary and secondary care - NICE guidance. Sótt 9. desember, 2009 á: www.nice.org.uk/guidance/CG23

NHS (2001). Þunglyndi og depurð: Leiðbeiningabæklingur. Sótt 9. desember, 2009 á: http://ham.is/images/stories/baeklingar/Tunglyndisbaeklingur.pdf

Ólason, M., Andrason R. H., Kristbergsdóttir, H., Jónsdóttir I. H. og Jensen, M. P. (2018). Cognitive behavioral therapy for depression and anxiety in an interdisciplinary rehabilitation program for chronic pain: A randomized controlled trial with a 3-year follow-up. International Journal of Behavioral Medicine, 25,  55-66. https://doi.org/10.1007/s12529-017-9690-z

Pétur Hauksson (2000). Hugræn atferlismeðferð á sjúkrahúsi. Geðvernd, 29, 26-30. 

Pétur Tyrfingsson (2001). Meðferð þunglyndis. Rannsóknir á hugrænni hópmeðferð. Óbirt Cand.psych. – ritgerð í sálfræði nr. 1783. Háskóli Íslands: Félagsvísindadeild.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G. og Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: a new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press.

Stallard, P. (2006). Bætt hugsun – Betri líðan: Handbók í hugrænni atferlismeðferð fyrir börn og unglinga. (Gyða Haraldsdóttir, Hafdís Kjartansdóttir, Hulda Sólrún Guðmundsdóttir og Leif David Halvorson þýddu). Reykjavík: Skrudda. (Upphaflega gefin út 2002).

Svantesson, U., Cider, Å., Jónsdóttir, I. H., Stener-Victorin, E. og Willén, C. (2007). Effekter av fysisk träning vid olika sjukdomstillstånd. Stockholm: SISU Idrottsböcker.

Swedish National Institute of Public Health (2010). Physical activity in the prevention and treatment of disease. Sótt 21. febrúar, 2012 á: www.fyss.se

Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders. West Sussex: University of Manchester.

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. New York: Guilford Press.

Westbrook, D. (2008). Tekist á við þunglyndi. (Brynhildur Scheving Thorsteinsson og María K. Jónsdóttir þýddu undir leiðsögn Margrétar Bárðardóttur). Reykjavík: Félag um hugræna atferlismeðferð. (Upphaflega gefin út 1999).

Westbrook, D., Kennerley, H. og Kirk, J. (2007). An introduction to cognitive behaviour therapy: skills and applications. London: SAGE Publications.